שמאי מקרקעין ברחובות

קבלת דוח שמאות הוא חלק מכריע ברכישה או מכירה של נכס. כדי לעזור לכם לקבוע אם המחיר המבוקש של בית או דירה סביר בהשוואה לשווי השוק הנוכחי שלו, דוח שמאות של שמאי מקרקעין ברחובות מציע חוות דעת מקצועית על שווי הנכס בהתבסס על מספר קריטריונים. שמאי מקצועי מוסמך לקבוע את שווי השוק ההוגן של בית. קונים, מוכרים, מלווים וחברות ביטוח מסתמכים על דוח זה.

גישות שונות לקביעת שווי על ידי שמאי מקרקעין ברחובות

הגישה הנפוצה המשמשת בהערכות שווי היא מתודולוגיית השוואת המחירים. שיטה זו כוללת השוואה לנכסים דומים שנמכרו לאחרונה באותה שכונה או איזור במספר היבטים כגון גודל (שטח), מיקום, מצב פיזי, קומה, סמיכות למבני ציבור ומועד. מחירי מכירה והיצע עדכניים של נכסים דומים הם חלק מהנתונים שנלקחים בחשבון על ידי שמאי מקרקעין ברחובות בעת קביעת שווי הנכס.

גישה נוספת היא גישת העלות. גישה זו מהווה סכימה של כל מרכיבי השווי של נכס שווי הקרקע, אומדן עלות הבניה או תרומת המחוברים (לרבות התחשבות בפחת) ורווח יזמי.

נכסים להשקעה, לרבות דירות להשכרה או מבנים מסחריים, מוערכים לעיתים גם באמצעות גישת היוון ההכנסות. מדובר בהערכה המבוססת על היוון דמי שכירות בהתבסס על שיעור תשואה מקובל.

הסבר על דוח שמאות נכס

חוות דעת של מומחה על שווי נכס מוצגת בדוח מקיף המכונה דוח שמאות או שומת מקרקעין. דוח הערכת נכס טיפוסי יכלול את הפריטים הבאים:

·         שמאי מקרקעין ברחובות יתאר את הנכס על ידי מתן פרטים על גילו, גודלו (שטחו), עיצובו (רמת הגמר שלו) ומיקומו. תיאור מפורט של מצב הנכס, לרבות כל ליקוי או בעיה שעלול להשפיע על ערכו.

·         השמאי יפרט את מצבו התכנוני של הנכס על ידי פירוט זכויות הבניה שחלות על המקרקעין.

·         חוות הדעת תכלול פירוט מצבו הרישויי של הנכס. אילו היתרי בניה ניתנו במקרקעין ומה היקפם.

·         פירוט מצבו המשפטי של הנכס לרבות נסח טאבו, מסמכי בית משותף, אישור זכויות, חוזה חכירה, הסכמי מכר והסכמי שכירות.

·         נתוני השוואה וסקר שוק של מחירי מכירה ומחירי היצע.

·         השמאי יכול להשתמש בכל אחת מגישות ההערכה שפורטו בעדיפות לגישת ההשוואה. השיקולים להערכה יכללו את גודל הנכס, מיקומו, מצבו ומאפייניו הייחודיים.

·         בדוח יכללו מספר תמונות, הן מבפנים והן מבחוץ, של הנכס. מטרת התמונות הללו היא לתעד את המצב הנוכחי של הנכס ולהוכיח קיומם של פגמים.

·         השמאי עשוי לכלול בדוח גם חומרים משלימים.

לקביעת הערכה מקצועית של שמאית מקרקעין מוסמכת צרו קשר עם עו"ד מורן אטיאס, שמאית מקרקעין כבר עכשיו!

logo בניית אתרים