שמאי מקרקעין בירושלים

שמאי מקרקעין בירושלים מהווה מומחה שנשכר, בין היתר, להערכת שווי בית או נכס. השמאים אינם מעריכים רק נכסים למגורים, הם מעריכים גם נדל"ן מסחרי כגון בנייני משרדים, מפעלים קמעונאיים, בתי מלון, חנויות/ שטחי מסחר, קרקעות חקלאיות ונכסים אחרים.

מה עושה שמאי מקרקעין בירושלים?

אומדן אובייקטיבי של שווי נכס ניתן על ידי שמאי מקרקעין בירושלים. שמאות מתבצעת למגוון מטרות, לרבות שומות לרשויות המס, השגות בעניינים של היטל השבחה, הלוואות משכנתא והסכמי מכירה ורכישה. כדי לברר את שווי הנכס, שמאים בוחנים את מאפייניו ומעריכים אותו ביחס לנכסים דומים. כאשר הם בוחנים את הנכס הם לוקחים בחשבון, בין היתר, את הדברים הבאים:

·         הערכת מצבו הפיזי של הנכס.

·         התאמת המצב בפועל להיתר בניה.

·         זכויות בניה ויתרת זכויות בניה.

·         פוטנציאל תכנוני.

·         מצב הסביבה והחלקה.

·         מצבו הקנייני של הנכס.

כדי לקבל הערכה, השמאי יאסוף מידע על הבית ולאחר מכן ישווה אותו לבתים אחרים בשכונה. לשמאי מקרקעין בירושלים, יכולות אנליטיות חזקות, ביקורתיות ויכולת ניסוח טובה לצורך עריכת דוחות. חיוניות לא פחות הן מיומנויות כמו תקשורת מילולית והקשבה. מיומנויות אלו יאפשרו לשמאי מקרקעין בירושלים לפענח ביסודיות את צרכי הלקוח, לבצע את ההערכה ולהציג אותה בצורה מובנת. על מנת להבטיח שהמוכר, מלווה המשכנתאות ורוכש הדירה יקבלו כולם הערכות מדויקות לגבי שווי הנכס, חשוב שההערכה תהיה מדויקת.

מתי צריך לשכור את שירותיו של שמאי מקרקעין?

שמאי מקרקעין בירושלים נדרש לצורך מגוון שירותים, בעת לקיחת משכנתא, בעת מכירה, בעת רכישה, לצורך הגשת השגה לרמ"י, לצורך ערעור בעניינים של היטל השבחה, איחוד וחלוקה ועוד. להזמנת שמאי מומחה צרו קשר עם עורכת הדין ושמאית מקרקעין מוסמכת מורן אטיאס, אשר רשומה בפנקס שמאי המקרקעין משנת 2016.
 שמאי מקרקעין ירושלים

שמאי מקרקעין ירושלים מהווה מומחה המעריך את שווי השוק של נכס מקרקעין, בתחום הנדל"ן. שמאי מקרקעין משתמש בנתונים רלוונטיים, בעובדות ובמידע הזמין לו כדי להעריך את השווי האמיתי וההוגן של נכס. השמאי מציג את תוצאותיו בכתב בעזרת דו"ח מפורט הקרוי שומת מקרקעין.

כיצד פועלים שמאים?

הדעה הרווחת היא כי השירות העיקרי של שמאי מקרקעין הוא הערכת נכסי נדל"ן. אך קיימים שירותים רבים אחרים הניתנים על ידי שמאי מקרקעין. על שמאי מקרקעין ירושלים להיות מקצועי ולבחון את כל הגורמים והמאפיינים המשפיעים על שווי הנכס. החל מהקומה בה ממוקם הנכס, שטחו, כיווני אוויר וכלה ברמת הרעש הכללית של האזור, הקרבה של הנכס לקו רכבת או אמצעי תחבורה אחרים, הנוף שנצפה מהנכס, הסמיכות למבנים ציבוריים ועוד. ערך הנכס עשוי להיות מושפע גם מכשלי בנייה וממצבו הפיזי הכללי של המבנה, הנכס ומאפייני החלקה.

שמאי מקרקעין ירושלים מנתח את כלל מאפייני הנכס הכוללים את מאפייניו התכנוניים, הרישויים והמשפטים (קנייניים). השמאי עושה שימוש בנתונים שנאספו ותועדו מניתוח הנכס בכדי לקבוע את שוויו. השמאי עורך השוואה לנכסים אחרים שנמכרו בעבר ולנכסים המוצעים למכירה/השכרה. קיים צורך לעריכת שומה הן לפני רכישה והן לפני מכירה. לכל שומה המטרה שלה.

הערות חיוניות על עבודתו של שמאי מקרקעין ירושלים

שמאי מקרקעין ירושלים הוא מומחה הקובע את שווי השוק של הנכס. על כל שמאי לבצע ללא משוא פנים וללא הפרעה מצד הגורמים המעורבים ברכישה או במכירה הערכה מדויקת של שווי הנכס. מטרת ההערכה יכולה להיות:

·         קביעת שווי נכס לצרכי מיסוי

·         ביצוע הערכה לתמיכה בתביעת ביטוח או בתביעת רשלנות מקצועית

·         בדיקת מצב התכנוני והפוטנציאל של קרקע לצורך בנייה או שיפוץ

·         הערכת שווי לפני מיזוג או רכישה של עסק

·         הערכת נכסים לצורך חלוקת עיזבון

·         קביעת שווי עבור הגופים המלווים משכנתא כגון בנקים

כדי להעריך שווי נכס השמאי עורך את הבדיקות הבאות:

·         ביקור בנכס: במסגרת הערכות השווי שלו, שמאי מקרקעין ירושלים מבצע בדיקות מקיפות באופן אישי ובודק את הנכס בביקורו.

·         ניתוח נתונים: הערכה כוללת השוואות יסודיות של מבנים בעלי תכונות דומות. שמאי אוסף, בוחן ומעריך כל מידע רלוונטי שיכול להשפיע על ערך הנכס.

·         התבוננות במגמות שוק: ערכו של נכס מושפע ממגמות שוק הנדל"ן המקומי והאזורי.

·         כתיבת דוחות: שמאים מציגים את מסקנותיהם בעזרת דוחות כתובים יסודיים בשם "שומות מקרקעין".

לקביעת פגישת הערכה מקצועית צרו קשר עם מורן אטיאס, עורכת דין ושמאית מקרקעין מוסמכת.

 

logo בניית אתרים