קרקע חקלאית

מהי הפשרת קרקע ומה הקשר לקרקע חקלאית?

הליך של הפשרת קרקע משמעותו הפיכת קרקע "מוקפאת" שלא ניתן לבנות עליה לקרקע "מופשרת" שניתן לבנות עליה. לרוב, מדובר בקרקע חקלאית אשר "מופשרת" לקרקע לבניית מגורים/מסחר/משרדים וכו'. הליך זה עשוי לקחת שנים רבות.

הליך הפשרת הקרקע יכול להיות חד שלבי ויכול להיות דו שלבי.

בהליך דו שלבי, השלב הראשון מהווה אישור תכנית מתאר המשנה את ייעוד המקרקעין מחקלאי למגורים/מסחר/משרדים וכו'. מדובר בתכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתר בניה. השלב השני מהווה אישור תכנית מפורטת הקובעת את זכויות והוראות הבניה במקרקעין. מכוחה ניתן להוציא היתר בניה.

בהליך חד שלבי מאושרת תכנית מפורטת הכוללת הן את שינוי הייעוד והן את קביעת זכויות והוראות הבניה.

עפ"י רוב, תכניות אלו מהוות תכניות איחוד וחלוקה הכוללות טבלאות הקצאה ואיזון. יש צורך בשמאי מקרקעין על מנת לבחון את התכנית לרבות את הטבלאות לפני שייעשו דבר מוגמר שלא ניתן לשנות.

 

 

 

מהו הליך הפרצלציה ואיך הוא שייך לתכניות איחוד וחלוקה?

פרצלציה הוא הליך של חלוקה. לרוב הכוונה לחלוקת קרקע.

תכנית איחוד וחלוקה כוללת הליך איחוד תיאורטי של כל החלקות בתחום התכנית וחלוקתן (פרצלציה) לחלקות חדשות.  

logo בניית אתרים