רמ"י

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת את קרקעות הלאום בישראל וממשיכה את דרכו של מינהל מקרקעי ישראל.

כשרוצים לעשות פעולה במקרקעין המוחזקים על ידי רמ"י כגון רכישת/מכירת זכויות, הקניית בעלות, ניצול זכויות בניה קיימות, חידוש חכירה וכדומה, במרבית המקרים נדרש לשלם לרמ"י תשלום מסוים.

על תשלום כאמור ניתן להשיג/לערר.

משרדנו בוחן את השומה שנערכה על ידי רמ"י (עצם החיוב וגובהו) זאת בהתאם להוראות החוק ובכפוף להחלטות השונות, בין היתר, של מועצת מקרקעי ישראל ושל ועדת השגות.

במרבית המקרים ניתן להפחית את גובה דרישת התשלום. יחד עם זאת, חשוב לדעת כי שומה יכולה גם לעלות לכן לא מערערים בכל מקרה.

logo בניית אתרים