ירידת ערך

מהי תביעה לירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה?

סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 קובע כי מי שנפגע ע"י תכנית, ולא בדרך של הפקעה, יכול להגיש תביעה לקבלת פיצויים מהועדה המקומית.

על המקרקעין להיות בתחום התכנית או גובלים עמו. מי שזכאי לתבוע את הפיצויים הוא רק מי שביום תחילת התכנית היה הבעלים של המקרקעין או בעל זכות בהם, בכפוף לסעיף 200 לחוק התכנון והבניה הקובע הוראות בהם לא יראו את הקרקע כנפגעת.

חשוב לשים לב כי התביעה לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק צריכה להיות מוגשת בתוך 3 שנים מיום תחילת תקפה של תכנית.

קיימת פסיקה ענפה בעניין תביעות 197, יש לבחון כל מקרה לגופו. לכן, בתביעה לירידת ערך רצוי שיהיה עו"ד ושמאי מקרקעין. 

logo בניית אתרים