הליכי ההפקעות הכרוכים בפרויקט המטרו

 

פרויקט המטרו, המהווה רשת קווי רכבת תחתית להסעת המונים, מקודם במס' תכניות לתשתית לאומית (תת"ל). 

יישום התכניות ומימושן מחייבים ביצוע הפקעות של מקרקעין. ההפקעות סומנו בתכניות הרכישה לצרכי ציבור ובצווי ההפקעה על ידי משרד התחבורה. 

הודעות בדבר ההפקעות פורסמו בילקוט הפרסומים ובגינן נרשמו הערות אזהרה בנסחי הטאבו של החלקות המיועדות להפקעה.

חברת נת"ע החלה בשליחת הודעות הפקעה לבעלים רשומים של חלק מהקרקעות המצויות בתחום תכניות המטרו. ההודעות ישלחו בהדרגה ולפי שלביות ביצוע. יש לשים לב שההודעה נשלחת לכתובת הרשמית בהתאם למרשמי רשות האוכולוסין וההגירה. במידה וכתובתכם אינה מעודכנת ויש לכם ספק בעניין ההפקעה הצפויה במקרקעין יש חשיבות לבדוק נושא זה. ניתן לבדוק זאת באופן עצמאי באתר נת"ע (לחצו כאן לקישור רלוונטי).

 

הודעת ההפקעה שנשלחת לבעלי הזכויות כוללת:

מה צפוי להיות במועד המפגש עם צוות ההפקעות?

במועד המפגש יפגשו בעלי הזכויות עם צוות הפקעות מקצועי בנכס המופקע ובמהלכו צוות ההפקעות יתעד את מצב הנכס והמחוברים בפרוטוקול. מחוברים מהווים כל דבר המחובר חיבור של קבע לקרקע כגון עצים, מבנים, מתקנים וכדומה. יש חשיבות לבוא מוכנים לפגישה לרבות מסמכים המעידים על הזכויות בנכס וכן רשימה מסודרת של כל המחוברים הכלולים בשטח המופקע. לאחר המפגש תיערך חוות דעת שמאית אשר על פיה יחושבו פיצויי ההפקעה. הודעה בגין הודעת תשלום תישלח לזכאים לפיצויים בהמשך.

בהמשך התהליך השטח המופקע יגודר ותיתפס בו חזקה.

 

האם ניתן לערער על גובה פיצויי ההפקעה שנקבעו לכם?

ניתן להגיש השגה לוועדת השגות בעניין גובה הפיצויים וזאת לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי הצבור), 1943 ובתנאים הבאים: בעלי הקרקע או בעלי זכות או טובת הנאה בקרקע, שזכויותיהם הופקעו או נדרשות להשבה רשאים לפנות לוועדת ההשגות במידה וההפקעה בוצעה באמצעות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי הצבור), 1943 ולאחר תיקון הפקודה (15.2.2010). כן, יש לשים לב לגוף/לגורם שביצע את ההפקעה (ההפקעה בוצעה על ידי שר האוצר או גוף מפקיע אחר מטעמו כגון רכבת ישראל או החברה הלאומית לדרכים).

את ההשגה יש להגיש תוך 90 ימים מיום שהובאה לידיעתכם קביעת השווי/הפיצוי על ידי הגוף המפקיע, במקרה הנדון על ידי נת"ע.

על מנת לבחון האם נדרשת הגשת השגה וכן על מנת להגישה יש צורך בשמאי מקרקעין מטעמכם שכן אחד מהמסמכים הנדרשים בהגשת השגה הוא שומת מקרקעין שנערכה מטעם המשיג.

יצוין כי על מנת לזרז את הליכי ההפקעה, נקבע תמריץ לפיו שיתוף פעולה מצד בעל הזכויות בנכס המיועד להפקעה בהליך ההפקעה יזכה את בעלי הזכויות הפיצוי מוגדל בשיעור של 25% ועד לסכום מקסימלי של 1,000,000 .

לחצו כאן לקישור לפירוט נוסף בענין הגשה השגה בעניין זה

 

למה חשוב להיעזר בשמאי מקרקעין בהליך?
גובה הפיצויים נקבע בשומת מקרקעין המבוססת על הנתונים שנמסרו בהליך וידועים לשמאי שעורך את השומה. לכן, ישנה חשיבות רבה להיוועץ בשמאי מקרקעין שילווה אתכם לאורך כל ההליך לרבות במפגש עם צוות ההפקעה שכן השומה לפיה נקבע הפיצוי נערכת, בין היתר, בהתבסס על המידע שמתקבל במפגש. כן, שמאי מקרקעין יכול לבחון את השומה שקיבלתם מטעם חברת נת"ע ולהמליץ לכם על אופן הפעולה להמשך (קבלת הפיצוי/השגה).


קיבלתם כבר הודעת הפקעה? פנו אלינו לייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

logo בניית אתרים