איחוד וחלוקה

מהו הליך הפרצלציה ואיך הוא שייך לתכניות איחוד וחלוקה?

 

פרצלציה הוא הליך של חלוקה. לרוב הכוונה לחלוקת קרקע.

תכנית איחוד וחלוקה כוללת הליך איחוד תיאורטי של כל החלקות בתחום התכנית וחלוקתן (פרצלציה) לחלקות חדשות.  

logo בניית אתרים