הפקעות

מהי הפקעה?

 

הפקעה היא רכישה כפויה של זכויות במקרקעין, ללא הסכמת הבעלים, המבוצעת על ידי רשות ציבורית למטרות ציבוריות כגון שירותים ציבוריים ותשתיות. ישנם מקרים בהם ההפקעה תבוצע ללא פיצוי וישנם מקרים בהם ההפקעה תבוצע תוך מתן פיצוי כספי.

מומלץ מאוד לקחת שמאי מקרקעין כאשר בכוונת הרשות הציבורית להפקיע את המקרקעין הן כאשר ההפקעה מבוצעת ללא מתן פיצוי והן כאשר ההפקעה מבוצעת תוך קבלת פיצוי כספי.

כאשר הרשות הציבורית מתנערת מתשלום פיצוי- ניתן לבחון את האפשרות המשפטית, ביחד עם עו"ד, להגיש תביעה לקבלת פיצויי הפקעה. על מנת להעריך את שווי הפיצויים יש לקחת שמאי מקרקעין.

כאשר הרשות הציבורית רוצה לשלם פיצוי עבור המקרקעין המופקעים – מומלץ לקחת שמאי מקרקעין לבחינת גובה ערכי השווי המוצעים כפיצוי מהרשות הציבורית. 

יש לשים לב כי פיצוי הפקעה יקבל מי שהיה בעל זכות בנכס במועד פרסום הודעה לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות.

logo בניית אתרים